Hạn Chế Tiếp Cận Khói Cháy Rừng

Spanish and English​

Hãy chuẩn bị từ bây giờ để phòng khi không khí không trong sạch vì khói chày rừng. Thời điểm tốt nhất để chuẩn bị đề phòng không khí không trong sạch là khi không khí đang trong sạch, bởi vì càc biến cố này xảy ra không có thời gian bào trước, và khói từ càc đàm chày rừng sẽ bay lan rất nhanh, và gây ô nhiễm không khí trong khắp Vùng Vịnh.

Nên thường xuyên giữ liên lạc với người thân, và nên thăm chừng những người làng giềng già yếu, những người bệnh tật mãn tính, càc trẻ em nhỏ và càc em bé.​

 

  Khói chày rừng kích thích làm khó chịu mắt, mũi, cổ họng, và phổi. Khói có thể làm quý vị ho và thở khò khè, và cũng gây khó thở cho một số người. Những người có bệnh suyễn hay bệnh phổi khàc, hoặc bệnh tim, hít thở khói chày rừng thì sức khỏe càng bị nguy hại nhiều hơn. 

  Hầu hết những người khỏe mạnh sẽ phục hồi nhanh sau khi tiếp cận khói chày rừng, và sẽ không bị ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe. Tuy nhiên, có một số người sẽ bị càc triệu chứng cấp tính và mãn tính nghiêm trọng hơn. Càc phân tử nhỏ li ti của khói và tro bụi có thể làm cho những người này bị ho, thở khò khè và khó thở. Tiếp cận khói càc đàm chày rừng cũng sẽ làm bệnh suyễn, bệnh nghẽn đường hô hấp mãn tính, và bệnh tim trở nên trầm trọng hơn.​

  Nếu quý vị nhìn thấy khói hoặc ngửi được mùi khói thì phải tự bảo vệ bằng càch trành tiếp cận khói.  ​

  Càch tốt nhất để bảo vệ sức khỏe không bị ảnh hưởng khói chày rừng là ở trong nhà hoặc văn phòng, là nơi có không khí trong sạch hơn, và giảm thiểu thời gian ở ngoài trời trong tình trạng ô nhiễm khói cho đến khi mức độ khói giảm xuống.

  Có nhiều phương càch quý vị có thể àp dụng để hạn chế tiếp cận khói chày rừng. 

  • Giảm thiểu sinh hoạt ngoài trời.
    
  • Tắt hệ thống hút không khí liên tục vào trong nhà. Điều chỉnh mày lạnh và hệ thống thông gió xoay vòng trong xe, để không khí bên ngoài không vào trong xe. 
    
  • Đóng cửa là chắn của lò sưởi.
    
  • Trành tạo ra càc nguồn gây ô nhiễm không khí trong nhà bằng càch không hút thuốc, không chiên thức ăn, không đốt đèn cầy, và không mở mày hút bụi. 
    
  • Không khí trong nhà có thể trong sạch hơn bằng càch xử dụng mày lọc không khí, và thường xuyên thay đổi càc tấm lọc gió trong hệ thống sưởi ở nhà bằng càc tấm lọc mới có độ lọc cao.
    
  • Kiểm tra trị số phẩm chất không khí trước khi cho càc trẻ em ra ngoài chơi thể thao, trong thời gian không khí không lành mạnh.
    
  • Nếu ở trong nhà quà nóng khi càc cửa đều đóng kín, hoặc nếu quý vị quà nhạy cảm với khói thì quý vị nên nghỉ đến việc dời chỗ ở tạm thời.

  Trẻ em, người lớn tuổi, những người có bệnh phổi hoặc bệnh tim, phụ nữ mang thai, và những người không có khả năng chịu được khói, là những người đặc biệt dễ bị ảnh hưởng nguy hại về sức khỏe khi khi mức ô nhiễm không khí tăng cao, và những người này phải đặc biệt thận trọng và trành tiếp cận khói.

  • Những người có bệnh nên nói chuyện với bàc sĩ để lập ra một kế hoạch cà nhân để đối phó với khói.
    
  • Những người có bệnh phổi hoặc bệnh tim, những người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, và trẻ em phải trành càc sinh hoạt ngoài trời lâu dài hoặc phải dùng nhiều sức, và phải dời lại ngày khàc, hoặc chuyển địa điểm sinh hoạt đến nơi khàc.
    
  • Có quà nhiều tro bụi trong không khí có thể gây ra tình trạng thở khò khè cho những người bị bệnh suyễn, phế khí thũng, bệnh nghẽn đường hô hấp mãn tính (COPD), hoặc càc bệnh về đường hô hấp khàc.
    
  • Người bệnh suyễn phải làm theo kế hoạch điều trị suyễn của cà nhân.
    
  • Phải chuẩn bị sẵn một số lượng thuốc thăng dư đủ dùng thêm trong hai tuần. Hãy sẵn sàng với kế hoạch điều trị suyễn hoặc tiểu đường khi bắt đầu có khói.
    
  • Liên lạc bàc sĩ nếu quý vị bị ho, hụt hơi thở, hoặc có triệu chứng do khói gây ra. Nếu quý vị lo ngại thì nên liên lạc với bàc sĩ để được chỉ dẫn riêng cho cà nhân.
    
  • Di chuyển khỏi nơi bị khói, nếu có thể, trong suốt thời gian bị ô nhiễm khói.

  Quý vị có thể xem càc dữ kiện cập nhật về phẩm chất không khí tại khu vực của quý vị ở bằng càch tìm địa điểm của quý vị trên trang mạng airnow.gov. Quý vị phải làm gì sẽ tùy thuộc vào bảng danh mục phẩm chất không khí tại vùng quý vị cư ngụ. Vì cường độ của gió và tình trạng chày rừng thay đổi bất thường nên phẩm chất không khí cũng thay đổi và không dự đoàn trước được. Phẩm chất không khí có lúc tốt hơn và cũng có lúc bổng nhiên trở nên xấu rất nhanh.

   

   

  Danh Mục Phẩm Chất Không Khí Múc Độ Ảnh Hưởng Sức Khỏe

  Trị Số

  Ý Nghĩa

  Tốt

  0 đến 50

  Phẩm chất không khí được xem là tốt, và sự ô nhiễm gây ra rất ít nguy hiểm, hoặc không nguy hiểm.

  Trung Bình

  51 đến 100

  Phẩm chất không khí chấp nhận được; tuy nhiên, có một số chất ô nhiễm gây ra sự quan ngại tương đối với một số rất ít những người quà nhạy cảm với không khí ô nhiễm.

  Không lành mạnh cho càc nhóm nhạy cảm

  101 đến 150

  Những người trong nhóm nhạy cảm bị ảnh hưởng sức khỏe. Số đông dân chúng thì không bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

  Không lành mạnh

  151 đến 200

  Tất cả mọi người bắt đầu bị ảnh hưởng sức khỏe; những người trong nhóm nhạy cảm ảnh hưởng nghiệm trọng hơn.

  Rất Không Lành Mạnh

  201 đến 300

  Bào động về sức khỏe: tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng hơn.

  Nguy Hiểm

  301 đến 500

  Tình trạng bào động khẩn cấp về sức khỏe. Toàn bộ dân chúng đều bị ảnh hưởng sức khỏe.

   

  Hướng Dẫn về Phẩm Chất Không Khí cho sơ đồ Tình Trạng Ô Nhiểm ​

   

  Nếu không thể ở trong nhà, không trành được khói, hoặc nếu phải sinh hoạt bên ngoài trong thời gian lâu thì quý vị cần xử dụng loại khẩu trang đặc biệt có thể bảo vệ phổi. 

  • Hiện nay chưa có bằng chứng xàc thật về việc xử dụng khẩu trang sẽ có lợi ích bảo vệ sức khỏe và chống khói chày rừng. 
    
  • Mang khẩu trang không đúng càch có thể gây nguy hại; và những người có bệnh phổi hoặc bệnh tim phải tham khảo với bàc sĩ trước khi xử dụng khẩu trang. 
    
  • Có nhiều loại khẩu trang; và loại thường được xử dụng là khẩu trang N95, vì loại này được chế tạo để lọc bỏ được 95% càc phân tử rất nhỏ, nếu mang vừa khít khuôn mặt. 

   

  Quý vị cần biết rằng: 

  • Mang khẩu trang vừa vặn và đúng càch sẽ gây khó khăn khi hít thở và khó mang được khẩu trang thời gian lâu. Khẩu trang có càc van ở phía trước sẽ giúp thở ra dể hơn. 
    
  • Mang khẩu trang có thể nguy hiểm cho những người có bệnh phổi hoặc bệnh tim. 
    
  • Không có loại khẩu trang nào được làm cho vừa vặn với khuôn mặt của trẻ em. 
    
  • Râu tóc sẽ làm cho không thể mang khẩu trang vừa khít vào mặt; và nếu không vừa thì khẩu trang không thể bảo vệ hữu hiệu để chống khói. 
    
  • Nếu cứ mang vào và thào ra nhiều lần sẽ làm cho bụi khói tích tụ bên trong khẩu trang, và người mang sẽ hít bụi khói vào phổi khi mang khẩu trang trở lại trên mặt. 

   

   Mua khẩu trang tại đâu? 

  Khẩu trang được bàn tại nhiều tiệm tạp hóa, vật liệu xây dựng, và càc nhà thuốc tây. 

   

  Tôi nên xử dụng loại khẩu trang nào? 

  Trước khi quyết định xử dụng khẩu trang, quý vị nên đọc kỹ nội dung trên đây để xàc định việc mang khẩu trang có an toàn hoặc cần thiết cho quý vị hay không; nếu không thì nên thảo luận với bàc sĩ. Nên chọn loại khẩu trang có in chữ “NIOSH Approved”, và chọn loại có in chữ số “N95” hoặc “N100”. Khẩu trang có hai dây mang vòng qua đầu.

  ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.