Sở Y Tế Công Cộng Thông Báo Cho Báo Chí Nhận Ngày Thế Giới Phòng Chống Viêm Gan

PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC
Ngày 18 tháng 7 năm 2018

Liên hệ cho báo chí:
Hải Ý Lê, Chuyên Viên Truyền Thông Công Cộng
Sở Y Tế Công Cộng, Quận Hạt Santa Clara
(408) 792-1343
[email protected]

VẤN ĐỀ GÌ:

Để nâng cao nhận thức về bệnh viêm gan B và khuyến khích những người có nguy cơ mắc bệnh đi xét nghiệm và tiêm chủng, Hoa Nguyễn, một Nhân Viên Điều Tra về các Bệnh Truyền Nhiễm trong Chương Trình Phòng Chống Viêm Gan B của Quận Santa Clara, sẵn sàng cho quý vị phỏng vấn bằng tiếng Việt.

Viêm gan B là một kẻ giết người thầm lặng ảnh hưởng đến một trong tám người Việt Nam. Hơn 50 phần trăm những người sống chung với bệnh viêm gan B không biết họ bị nhiễm bệnh; vì phần lớn người bị viêm gan B trông vẫn khỏe mạnh và không có bất cứ triệu chứng nào. Các sự kiện nâng cao nhận thức về bệnh viêm gan diễn ra trên toàn cầu cho đến ngày 28 tháng 7, Ngày Thế Giới Phòng Chống Viêm Gan. Để biết thêm thông tin, xin quý vị vào trang mạng: sccphd.org/hepb.

AI:

Hoa Nguyễn, Cao học về Y Tế Công Cộng
Hoa là một Nhân Viên Điều Tra về các Bệnh Truyền Nhiễm trong Chương Trình Phòng Chống Viêm Gan B của Sở Y Tế Công Cộng, thuộc Quận Hạt Santa Clara.

Trước khi gia nhập Sở Y Tế Công Cộng, Hoa Nguyễn trước đây là một bác sĩ ở Việt Nam, chuyên ngành về sản phụ khoa. Nhưng sau khi đi thực tập tại một bệnh viện phụ sản, cô ta nhận thấy có quá nhiều bệnh nhân nhập viện với những căn bệnh có thể phòng tránh được, Hoa trở lại trường để học ngành Y Tế Công Cộng. Sau đó cô đã trở thành một giáo viên dạy Y Tế Công Cộng ở một trường đại học Y Khoa ở Việt Nam hơn 10 năm, trước khi nhập cư vào Mỹ. Ở đất nước mới, Hoa đã tốt nghiệp cao học ngành Y Tế Công Cộng. Công việc của cô tại Sở Y Tế Công Cộng và sự tiếp cận của cô với cộng động Việt Nam đã khiến cô trở thành một người hướng dẫn về sức khỏe, vì cô ủng hộ cho các cộng đồng người Việt, những người thiếu phương tiện và những người nhập cư.

Vui lòng liên hệ với Hải Ý Lê để sắp xếp một cuộc phỏng vấn với Hoa Nguyễn.

KHI NÀO:

Xin quý vị sắp xếp phỏng vấn vào thứ Tư, ngày 18 tháng 7 và thứ Năm, ngày 19 tháng 7 năm 2018

###

Category

Media Advisory

Topic

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.