Quận Hạt Santa Clara mở rộng tiêu chuẩn tiêm ngừa bệnh đậu mùa khỉ (MPX) cùng các Quận Hạt khác trong Vùng Vịnh

Những nhóm đạt tiêu chuẩn mở rộng có thể tiêm ngừa ngay hôm nay.

Hạt Santa Clara, California – Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara hiện đang cung cấp thuốc tiêm ngừa bệnh đậu mùa khỉ (MPX) cho thêm các nhóm người khác, và vẫn tiếp tục ưu tiên tiêm ngừa cho thành viên của các nhóm cộng đồng chịu ảnh hưởng cao nhất của căn bệnh này. Quận hạt và các địa phương khác trên khắp Vùng Vịnh đã điều chỉnh tiêu chuẩn tiêm ngừa MPX nhằm bảo đảm sự phối hợp của toàn vùng để đối phó với dịch bệnh bùng phát hiện nay.

Trong Hạt Santa Clara, tiêu chuẩn tiêm ngừa MPX hiện được mở rộng ra cho tất cả nam hoặc người chuyển giới có quan hệ tình dục với nam hoặc người chuyển giới, bao gồm đồng tính nam hoặc lưỡng tính nam. Sự điều chỉnh này loại bỏ yêu cầu trước đây với một số nhóm điều kiện phải có nhiều hơn một bạn tình trong vòng 14 ngày qua. Mặc dù những nhóm bên dưới hội đủ điều kiện tiêm ngừa MPX, không phải ai trong các cộng đồng này đều có rủi ro lây nhiễm. Nhiều người có kết quả xét nghiệm dương tính với MPX trong thời gian gần đây đã có một hay nhiều bạn tình mới, nên việc tiêm ngừa cho các cá nhân hội đủ tiêu chuẩn với các bạn tình mới là điều đặc biệt được khuyến khích.

Tiêu chuẩn để làm hẹn tiêm ngừa MPX:

  • Là nam hay người chuyển giới có quan hệ tình dục với nam hay người chuyển giới, bao gồm đồng tính nam hoặc lưỡng tính nam và những người có đa dạng giới tính.
  • Những người hoạt động mại dâm hoặc bất cứ ai có tham gia vào các sinh hoạt tình dục để trao đổi hoặc sinh tồn, thuộc bất kỳ giới tính và có bất kỳ xu hướng tính dục nào.
  • Những người đã có tiếp xúc gần với người có thể có hoặc đã được xác nhận nhiễm MPX.
  • Những người đã có tiếp xúc gần với người khác tại một địa điểm hoặc sự kiện hoặc trong một nhóm người mà có trường hợp nghi ngờ đã được xác định hoặc đã được xác nhận nhiễm MPX. Điều này bao gồm những người đã nhận thông báo từ địa điểm hoặc sự kiện về khả năng đã bị lây nhiễm.

Các cá nhân hội đủ điều kiện với các tiêu chuẩn mở rộng có thể làm hẹn ngay bây giờ để được tiêm ngừa MPX bắt đầu vào Thứ Năm, Ngày 8 Tháng 9 tại các địa điểm tiêm ngừa do Quận Hạt điều hành như Fairgrounds ở San Jose. Một số các hệ thống chăm sóc y tế lớn cũng đã nhận được thuốc để tiêm ngừa cho các bệnh nhân của họ, những người hội đủ điều kiện.

Bác sĩ Sarah Rudman, Phó Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara, đã phát biểu: “Rất tiếc, chúng ta tiếp tục thấy sự tác động không cân xứng của MPX đối với các cộng đồng đồng tính nam, lưỡng tính, và chuyển giới trong Hạt Santa Clara, cũng như những nơi khác trên nước Mỹ. Phân phối thuốc tiêm ngừa một cách công bằng có nghĩa là đáp ứng nhu cầu của các cá nhân có rủi ro lây nhiễm cao nhất. Toàn khu vực Vùng Vịnh đang làm việc cùng nhau để bảo vệ sức khỏe cho những cá nhân này. Ngày hôm nay, chúng ta tiến thêm một bước nữa trong việc mang thuốc tiêm ngừa MPX đến cho những ai có thể cần đến.”

Bác sĩ Rudman cũng nói thêm: “Nếu quý vị có rủi ro bị lây nhiễm MPX, tôi khuyên quý vị nên tìm hiểu về các triệu chứng, thực hiện các bước để bảo vệ sức khỏe của quý vị, và làm hẹn tiêm ngừa ngày hôm nay.”

Thuốc tiêm ngừa MPX Jynneos được khuyến khích sử dụng theo phác đồ hai-liều với liều thứ hai có thể được tiêm ít nhất là 28 ngày sau liều thứ nhất. Các cá nhân hội đủ điều kiện có thể làm hẹn tiêm ngừa cho liều thứ nhất và liều thứ hai tại vax.sccgov.org.

Các thay đổi về tiêu chuẩn tiêm ngừa và việc đã có thể làm hẹn tiêm ngừa liều thứ hai nhờ vào việc nguồn cung thuốc tiêm ngừa hiện đã có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những người có rủi ro bị lây nhiễm MPX cao. Vào Tháng 8, Hạt Santa Clara cùng với các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc đã bắt đầu tiêm ngừa thuốc Jynneos sử dụng phương pháp đã được chấp thuận nhằm kéo dài nguồn cung cấp thuốc tiêm ngừa hiện có để có thể tang thêm hàng ngàn cuộc hẹn tiêm ngừa cho những người hội đủ điều kiện. Tính đến hôm nay, tổng cộng hơn 7,500 liều tiêm ngừa MPX thứ nhất hoặc thứ hai đã được tiêm tại các địa điểm tiêm ngừa do Quận Hạt điều hành và các hệ thống chăm sóc y tế lớn khác trong Hạt Santa Clara.

Để biết thêm thông tin về tiêm ngừa, phòng ngừa, xét nghiệm, và chữa trị MPX bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, hãy vào trang mạng của Sở Y Tế Công Cộng sccphd.org/daumuakhi

Thêm thông tin về MPX có thể tìm thấy ở đây:

Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara
Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California
Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC

Category

News Release

Topic

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.