Nhà thuốc Better Health

Better Health là nhà thuốc đầu tiên và duy nhất tại Tiểu bang California cung cấp thuốc được quyên góp. Chúng tôi tiếp nhận các loại thuốc chưa sử dụng, chưa mở, và chưa hết hạn từ các cơ sở y tế có giấy phép, và cung cấp miễn phí cho các bệnh nhân có toa hợp lệ. Mục đích của nhà thuốc Better Health là giúp cho mọi người có cơ hội được nhận thuốc để chữa trị và phục vụ các bệnh nhân không thể chi trả cho thuốc của họ. 

KHÔNG có thuốc bị kiểm soát, KHÔNG cần bảo hiểm, KHÔNG cần chi trả 

Xin vui lòng lưu ý các điều sau về nhà thuốc Better Health:  

 1. Mọi loại thuốc mà quý vị yêu cầu đều cần có toa kê hợp lệ từ bác sĩ.  

 1. Vui lòng gọi đến nhà thuốc của chúng tôi trong giờ làm việc để kiểm tra các loại thuốc chúng tôi hiện đang có. Đây là danh sách các loại thuốc mà chúng tôi thường có, nhưng số lượng thuốc của chúng tôi thay đổi liên tục, vì vậy xin vui lòng gọi trước để xem liệu chúng tôi có những thứ thuốc mà quý vị cần.  

 1. Chúng tôi hiện có cung cấp dịch vụ giao thuốc tận nhà theo yêu cầu của quý vị trong Hạt Santa Clara tùy theo toa thuốc.  

 1. Chúng tôi không nhận thuốc quyên góp từ các bệnh nhân theo luật Quyên góp Thuốc của Tiểu bang California. 

 1. Nếu quý vị có các thuốc không còn dùng nữa, xin hãy vứt bỏ chúng một cách an toàn. Vui lòng đừng vất chúng vào thùng rác, xuống cống thoát nước, hoặc trong phòng vệ sinh. Hãy sử dụng bản đồ này để tìm các địa điểm tiếp nhận thuốc không còn dùng nữa.   

 1. Liên quan đến Hàng tồn kho Có sẵn: Nhà thuốc của chúng tôi được cung cấp thuốc do các tổ chức chăm sóc sức khỏe khác hiến tặng. Do tính chất ngẫu nhiên của việc hiến tặng nên không thể bảo đảm việc có sẵn của các loại thuốc cụ thể. Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này và sẽ chuyển bất kỳ toa thuốc nào quý vị có trong hồ sơ đến bất kỳ nhà thuốc nào quý vị chọn.

Tiêm ngừa Cúm mùa Miễn phí

Bệnh nhân từ 3 tuổi trở lên không có bảo hiểm hoặc có bảo hiểm thấp sẽ được tiêm ngừa cúm mùa miễn phí:

Thứ: 3 giờ 30 chiều đến 6 giờ 30 chiều

Thứ Năm: 3 giờ 30 chiều đến 6 giờ 30 chiều

Thứ Sáu: 3 giờ 30 chiều đến 6 giờ 30 chiều

Thứ Bảy: 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa và từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều

Xét nghiệm COVID miễn phí 

Quý vị có thể đến nhà thuốc Better Health để lấy bộ xét nghiệm COVID tại nhà miễn phí. Mỗi người có thể nhận hai hộp xét nghiệm COVID tại nhà miễn phí (tương đương 4 bộ xét nghiệm mỗi lần ghé) trong giờ làm việc và các ngày cuối tuần. Quý vị không cần phải trình thẻ căn cước hoặc bảo hiểm.  

Lịch làm việc  

Chủ nhật và thứ hai: Đóng cửa  

Thứ ba: 10 giờ 30 sáng tới 7 giờ tối 

Thứ tư: 10 giờ 30 sáng tới 7 giờ tối 

Thứ năm: 10 giờ 30 sáng tới 7 giờ tối 

Thứ sáu: 10 giờ 30 sáng tới 7 giờ tối 

Thứ bảy: 8 giờ 30 sáng tới 5 giờ chiều 

Chúng tôi sẽ đóng cửa mỗi Thứ Bảy từ 12:30 giờ trưa đến 1 giờ chiều cho giờ nghỉ ăn trưa. Nhà thuốc Better Health sẽ đóng cửa vào các ngày nghỉ lễ của quận hạt.


 

Các câu hỏi thường gặp

  Luật quyên góp thuốc của Tiểu bang California không cho phép chúng tôi nhận và cung cấp các loại thuốc bị kiểm soát. Những loại này là các thuốc trị đau nhức như Norco, Vicodin, Percocet, Oxycontin, Codeine; thuốc an thần như Ativan và Valium; và các thuốc trị rối loạn tăng động như Adderall và Ritalin, v.v. 

  Đạo luật Y tế và An toàn Mục 150200 trong Luật Good Samaritan của Tiểu bang California cho phép nhà thuốc Better Health nhận nhiều loại tài trợ nếu hội đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, hiện tại đa số các thuốc của nhà thuốc được quyên góp từ các cơ sở chăm sóc chuyên môn có giấy phép trên toàn Tiểu bang California. 

  Nhà thuốc Better Health được Hội đồng Nhà thuốc của Tiểu bang California cấp giấy phép. Tất cả các cơ sở quyên góp cho chúng tôi cũng được cấp giấy phép và hội đủ điều kiện để tài trợ. Nhân viên của tiệm thuốc kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các thuốc được quyên góp khi tiếp nhận. Trước khi cung cấp cho khách hàng, dược sĩ cũng sẽ kiểm tra thuốc thêm lần nữa.    

  Nguồn thuốc của nhà thuốc Better Health được quyên góp từ các tổ chức y tế khác. Và vì được quyên góp nên không phải bất cứ lúc nào chúng tôi cũng sẽ có loại thuốc mà quý vị cần. Trong trường hợp loại thuốc quý vị cần không có sẵn, chúng tôi sẽ chuyển toa thuốc trong hồ sơ của quý vị đến nhà thuốc mà quý vị chọn. 

  Chúng tôi không thể bảo đảm số lượng thuốc mà chúng tôi sẽ nhận vì chúng tôi không thể dự đoán trước được những loại thuốc nào sẽ được quyên góp cho chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể chuyển toa của quý vị đến một nhà thuốc khác. Tùy vào bảo hiểm của quý vị, quý vị có thể phải trả tiền thuốc ở nhà thuốc khác. 

  ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.