Trung tâm Dịch vụ Story Road

Trung tâm là nơi các cơ quan cùng nhau hợp tác để điều phối, kết nối và sắp xếp nguồn lực, thông tin, và các dịch vụ cho cộng đồng những người cần hồi phục sau ảnh hưởng và tác động của COVID-19.

Những dịch vụ* tại trung tâm gồm có:

 • Xét nghiệm COVID-19
  • Dịch vụ xét nghiệm làm việc khi thời tiết cho phép (sẽ đóng khi trời mưa).
  • Chỉ xét nghiệm bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Không cung cấp xét nghiệm PCR. Nếu quý vị cần xét nghiệm PCR, xin tìm địa điểm xét nghiệm khác tại sccfreetest.org/vi.
  • Xét nghiệm tại các địa điểm này chủ yếu nhằm phục vụ cư dân Quận Santa Clara. 
 • Giới thiệu và hỗ trợ thông tin và nguồn lực
 • Hỗ trợ đặt lịch hẹn tiêm ngừa
   

Thời gian làm việc:

ĐÔNG SAN JOSE

Story Road Hub

1775 Story Road, Suite 120, San Jose, CA 95122

Thứ ba, thứ năm 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

Xin lưu ý việc đóng cửa địa điểm thử nghiệm sau đây:

 • thứ ba, ngày 13 tháng 12
 • thứ ba, ngày 27 tháng 12
 • Thứ năm, ngày 29 tháng 12

 

GILROY

San Ysidro Community Center

San Ysidro Park, 7700 Murray Avenue, Gilroy, CA 95020

Thứ tư, 5:00 p.m. – 7:30 p.m.

Thứ bảy, 3:00 p.m. – 7:00 p.m.

 

Xin lưu ý việc đóng cửa địa điểm thử nghiệm sau đây:

 • thứ bảy, ngày 17 tháng 12
 • thứ bảy, ngày 24 tháng 12
 • Thứ tư, ngày 28 tháng 12* Không cần đặt hẹn trước, không cần bảo hiểm sức khỏe, và không phân biệt tình trạng di trú.

 

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.