Chủng ngừa

Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng một môi trường an toàn và công bằng qua việc bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương, tránh khỏi các bệnh có thể ngăn ngừa được từ Chủng ngừa. Chúng tôi cố gắng cải thiện kiến thức và việc tiếp cận Chủng ngừa của cộng đồng chúng ta, và hỗ trợ cho các trường học và các cơ sở chăm sóc trẻ, các nhân viên y tế, và các tổ chức cộng đồng. 
 

Bảo vệ sức khỏe bản thân để có thể bảo vệ sức khỏe cả gia đình

Tiêm ngừa đầy đủ và đúng lúc là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình quý vị. Để tìm hiểu thêm thông tin, xin vào SCCPHD.org/BaoVeGiaDinh

Tìm địa điểm tiêm ngừa cúm
Tìm địa điểm tiêm ngừa COVID

 

 

  

Tìm hiểu thêm về chủng ngừa


Hồ sơ chủng ngừa của quý vị

Nếu không thể tìm thấy hồ sơ chúng ngừa của quý vị, đây là một vài nơi để bắt đầu:

Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng một môi trường an toàn và công bằng qua việc bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương, tránh khỏi các bệnh có thể ngăn ngừa được từ Chủng ngừa. Chúng tôi cố gắng cải thiện kiến thức và việc tiếp cận Chủng ngừa của cộng đồng chúng ta, và hỗ trợ cho các trường học và các cơ sở chăm sóc trẻ, các nhân viên y tế, và các tổ chức cộng đồng. 

1. Quý vị có thể nhận một bản sao hồ sơ Chủng ngừa điện tử của quý vị tại Cổng Thông Tin Hồ Sơ Chủng Ngừa Điện Tử: Yêu Cầu Hồ Sơ (Lưu ý: Nếu hồ sơ Chủng ngừa điện tử của quý vị không đầy đủ, bác sĩ của quý vị có thể đã không gửi tất cả các lần Chủng ngừa của quý vị đến cho Cơ Quan Ghi Danh Chủng Ngừa California (CAIR). Chúng tôi đề nghị quý vị nên liên lạc với bác sĩ của quý vị để yêu cầu họ gửi hồ sơ của quý vị đến Cơ Quan Ghi Danh.)

2. Gọi cho văn phòng bác sĩ hoặc phòng khám của quý vị nơi quý vị đã được Chủng ngừa gần đây nhất.

3. Phòng Khám Du Lịch và Chủng Ngừa tính lệ phí $5 cho một bản hồ sơ Chủng ngừa của quý vị. Điện thoại: (408) 792-5200

 

Tất cả các trung tâm y tế cộng đồng của chúng tôi cung cấp Chủng ngừa định kỳ giá thấp cho trẻ em. Một số các trung tâm của chúng tôi cung cấp Chủng ngừa giá thấp cho người lớn không có bảo hiểm. Vui lòng gọi số đã cho để làm hẹn trước khi ghé đến trung tâm.

Tìm trung tâm y tế

Nhập vào số mã bưu chính (zip code) của quý vị. Chọn trung tâm gần nhất trên danh sách. Hãy gọi để làm hẹn.

Filter...
By Keyword or Location
Location Map
Danh sách các trung tâm


Chương trình Tiêm ngừa Sở Y tế Công cộng Hạt Santa Clara
150 W. Tasman Dr.
1st Floor
San Jose, CA 95134
United States

Điện thoại:(408) 970-2870
Điện thư:(408) 947-8752
[email protected]

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.