Phòng khám Du lịch và Tiêm ngừa: Danh sách vắc xin

Cập nhật lần cuối: ngày 18 tháng 1 năm 2024


Phòng khám cung cấp các loại tiêm ngừa bên dưới. Để tìm hiểu thêm thông tin về chi phí hay xem chúng tôi hiện còn các loại tiêm ngừa nào, xin gọi (408) 792-5200.

Thuốc ngừa

Số liều cần tiêm
(đối với hầu hết các trường hợp, từ 19 tuổi trở lên)

Bệnh tả (Cholera)
VaxChora

1
COVID-19

Moderna, Novavax, Pfizer

*Chỉ cho những người từ 3 tuổi trở lên

Tùy thương hiệu

Viêm gan A
Havrix

2
Viêm gan B
Engerix-B, Heplisav-B
đến 3

Kết hợp viêm gan A / B
Twinrix

3

Vi rút Papilloma ở người
Gardasil 9

*Chỉ cho những người từ 19 đến 45 tuổi
2 đến 3

Cúm
Có các thương hiệu khác nhau

*Chỉ cho những người từ 3 tuổi trở lên
1

Cúm liều cao
Có các thương hiệu khác nhau

*Chỉ cho những người từ 65 tuổi trở lên
1

Sởi/Quai bị/Rubella
M-M-R II

1 đến 2

Viêm màng não ACWY
Menveo

1 đến 2
Viêm màng não B
Bexsero
2

Đậu mùa khỉ (mpox)
Jynneos

2

Viêm phổi
Prevnar-20

1

Bệnh bại liệt , thuốc tiêm
Ipol

3

Bệnh dại
RabAvert

*Sólo profilaxis previa a la exposición
2
Vi rút hợp bào hô hấp (RSV)
Abrysvo
1

Bệnh giời leo/zona
Shingrix

2

Uốn ván/Bạch hầu
Tenivac

1

Uốn ván/Bạch hầu/Ho gà
Boostrix

1

Thương hàn, thuốc tiêm
Typhim Vi

1
Tifoidea oral
Vivotif
-

Thủy đậu
Varivax

2

Sốt vàng da
YF-Vax

*Chỉ cho những người từ 3 đến 59 tuổi
1

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.