Thông tin về các Bệnh cho Hạt Santa Clara

Khu vực Kiểm soát Sinh vật Lây bệnh Hạt Santa Clara đã tìm thấy một loại muỗi hung hãn trong một khu dân cư phía Đông San Jose. Loại muỗi này được biết là làm lây lan các bệnh như sốt vàng da và sốt xuất huyết.

Nhân viên kiểm soát sinh vật lây bệnh sẽ thực hiện các bước để loại bỏ các con muỗi này ra khỏi khu vực. Điều rất quan trọng là cư dân phải cho phép các nhân viên tiếp cận khu vực gia cư của họ để kiểm tra muỗi. Các nhân viên không được phép làm bất kỳ điều gì khác ngoài việc kiểm tra muỗi và sẽ không bao giờ đòi hỏi tiền hoặc các khoảng thanh toán hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào. Quận Hạt cũng kêu gọi các cư dân ở phía Đông San Jose kiểm tra khu vực sinh sống của họ để tìm các vùng nước đọng, là nơi cung cấp môi trường sinh sản và cho muỗi, và loại bỏ chúng.

Các cư dân bị muỗi đốt ban ngày nên báo cáo ngay cho Khu vực Kiểm soát Sinh vật Lây bệnh/Vector Control District tại (408) 918-4770 hoặc [email protected].

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thông cáo báo chí Muỗi Không phải Bản địa Aedes Aegypti Một lần nữa Được phát hiện tại Hạt Santa Clara/Non-Native Aedes Aegypti Mosquitoes Detected Again in Santa Clara County.

©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.